Min historia

Jag har från min barndom alltid varit rädd för den olust jag fått erfarenhet av. Jag har alltid känt att det funnits hinder för mig men aldrig förstått dem. Jag har sökt orsaker till den smärta jag känt sedan min ungdom men aldrig blivit av med den genom sjukgymnastik eller annan behandling. Min kontakt med sjukvården har gjort mig vilsen och aldrig känt att det skulle funnits något allvar i de diagnoser som ställts.

Jag fick från början diagnosen whiplash skada och fick gå på olika kliniker som skulle hjälpa mig. Behandlingar som avslutats utan att jag fått någon förklaring. 2005 upplevde jag ett trauma och vände mig till vården med hopp om rätt diagnos. Jag fick behandling med antidepressiva läkemedel som har visat sig varit fel. Jag upplever en sorg av svunna år i mitt liv. Det är det enda liv jag får och det känns så orättvist att inte fått rätt vård.

Jag vill även lägga vikten bakom att INGEN bär skuld till att jag farit illa i min uppväxt. Jag skyller INTE på någon och det är väldigt viktigt att förstå. Jag har världens finaste föräldrar och jag älskar dem oerhört mycket, och ännu mer genom att förstå. Jag har genom deras kärlek till varandra blivit till och var efterlängtad! Det som har hänt mig är en historia av tragedier i flera generationer.  Endast de som vet att de gör fel skall stå till svars för den sorg de skapar. Det är inte alla som far illa, men jag gjorde det.

Kommentera