Medvetenhet

Medvetenhet är ett begrepp som faktiskt är enormt. Lika så med omedvetenhet. Jag är helt omedveten om vad som finns i änden på livet mer än döden. Jag vet att jag föds, och jag vet att jag dör. Vad som händer mellan dessa två medvetna delar är jag helt omedveten om. Mer än den stund jag befinner mig i. Resten är bara strävan och historia.

Det jag önskar är inte det som är, utan det jag vill. Och det skall jag aldrig ge upp, för då har jag inget mål med min strävan. Det som hände i går tar jag ansvar för och lär mig av det. Jag kan inte göra det ogjort utan be om förlåtelse och börja sträva efter förbättring. Då är du medveten om vad du vill. Då är du en människa med stundens medvetenhet!

Ibland försöker jag förklara saker för någon som inte förstår, och det är inte lätt att få någon att förstå när jag sakna förmögenhet att förklara på rätt sätt. För att förklara måste jag först vara övertygad att jag gör det på bästa sätt, och inte själv bli arg för att jag inte bli förstådd. Det är inte den som frågar som rår för att jag blir arg när han inte förstår. Det är helt mitt fel.

Kommentera