Vill du förändra dig?

Jag har en hel del människor omkring mig som hela tiden vill att andra skall förändra sig. De är både irriterad och rent arga för hur andra beter sig och varför de inte lyssnar på vad de säger åt dem.

Jag tycker det är ganska roande att höra på nu när jag själv förstår. Tänk vad mycket enklare det vore om alla sluta försöka förändra andra och istället acceptera att de inte kan förändra andra.

Det första jag skall lära mig är att den som inte vill förändras, kan inte förändras. Om jag försöker förändra den människan kommer det att sluta med ovänskap eller onödiga diskussioner som inte leder till något annat än en ny diskussion.
Jag måste acceptera den personen och då visar jag honom min respekt.

Om personen vill förändras så kan jag berätta vad jag tycker att personen bör förändra.
Men jag är inte den som skall förändra andra, bara att råda och stödja.

1. Är jag nöjd med mitt liv?
2. Om inte, vad är det jag tycker är fel eller jobbigt?
3. Hur vill jag istället att det skall vara?
4. Hur kommer jag lättast dit?

Sätt dig ner och skriv själv upp på ett papper vad du känner, kanske du snart förstår vad du vill. Försök sen förstå hur du skall göra. Börja med att ändra små saker först, så du har mer energi om det är något större du vill förändra!

Kommentera