Solen trygghet

Kärlek är den sanna källan till vad jag vågar göra och utsätta mig för att utvecklas. kärlek ger mig trygghet och är som ett solsystem med planeter, där trygghet är min sol. Runt trygghet cirkulerar andra känslor likt planeter som är behov av den positiva energi trygghet skapar. När jag föds förlorar jag min trygghet som bebisar upplever i mammans mage, men växer av den kärleksfulla positiva energi mina föräldrar, familj och vänner ger den, de är solen trygghets byggherrar.

De planeter som cirkulerar runt solen trygghet liknar planeterna Mod, Glädje, Mening, hopp, Värde, ilska, de är planeter som livnär sig på solen trygghets positiva energier. Det finns neutrala mindre planeter som fyller en annan funktion som är viktig. Det är skam, rädsla, missmod, hopplöshet.  Det finns otroligt många fler känsloplaneter, men jag beskriver bara de som är viktigast för mig. Dessa planeter ingår i min atmosfär som jag kallar harmoni. När alla planeter får lika mycket energi är det en neutral stämning i harmoni och jag är lycklig.

Skulle det bli en obalans i systemet kommer harmoni falla sönder. Planeterna Mod, Glädje, Mening, hopp, värde, ilska får inte sina positiva energier och blir svaga. Nu när det inte finns nog mycket positiv energi börjar planeten skam att bilda egna energier. En negativ energi som ger energi till Missmod, Rädsla och hopplöshet. De nu negativa planeterna kommer att knuffa bort de positiva planeterna eftersom de växer allt mera. Nu bildas atmosfären sorg i mitt solsystem.

Mitt solsystem finns ute i det universum som utgörs av min familj och vänner. Jag är liten i storlek men gör skillnad genom att finnas där. Att älskas av andra kräver så mycket mindre energi, än vad som kommer att gå åt när de negativa planeterna växer och man försöker bli älskad. Jag kan inte leva utan sol, inte heller utan kärlek

Kommentera